Uddelinger i 2015

Bestyrelsen for Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond har valgt i 2015 at uddele følgende legater:

 • Marie Tourell Søderberg
  kr.   22.500,00
 • Sara Hjort
  kr.   22.500,00
 • Viktoria Falck-Schmidt
  kr.    22.500,00
 • Signe Ane Andersen
  kr.    22.500,00
 • Foreningen Danske Døvblinde
  kr.   64.000,00
 • Politiets Ungdoms Klub, PUK
  kr.   25.000,00
 • Børns Voksenvenner Århus
  kr.   25.000,00
 • Mødrehjælpen
  kr.   25.000,00
 • Projekt UDENFOR
  kr.   25.000,00
 • Børns Vilkår
  kr.   25.000,00
 • Aflastningstjenesten K.F.U.M.
  kr.    28.000,00
 • Brugerforeningen Center Bøgely
  kr. 5.000,00
 • Københavns Retshjælps Støtteforening
  kr.    50.000,00
 • Arktisk Institut
  kr.    50.000,00
 • Zebra Media
  kr.    30.000,00
 • Valby Værested
  kr.    20.000,00
 • CSV Odense
  kr.   23.000,00
 • Aarhus Pigekor
  kr.   20.000,00
 • Julemærkefonden
  kr.   30.000,00
 • Ullerslev Husflidsforening
  kr.   30.000,00
 • Projektmaskinen
  kr.   27.000,00
 • Margarita Sofia del Carmen Torrijos Krag og Katherine Ball
  kr. 45.000,00

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
v/Stig Lynghøj Nielsen