Fordeling af uddelinger

56 % af uddelingerne skal anvendes til følgende formål:

 • Studierejser/anden uddannelse:
  Lovende (fortrinsvis yngre) skuespillere, fortrinsvis ved Det Kongelige Teater. (For Det Kgl. Teaters vedkommende er det teaterchefen, der foretager indstilling).
 • Studierejser/anden uddannelse:
  Kunstnere inden for opera/ballet, fortrinsvis ved Det Kongelige Teater. (For Det Kgl. Teaters vedkommende er det teaterchefen, der foretager indstilling).
 • Studierejser/anden uddannelse:
  Yngre, talentfulde kunstnere, malere og billedhuggere. (Akademirådet foretager indstilling).
 • Blinde: (Gennem foreninger)
  Blinde og disses selvvirksomhed.
 • Ulykkeligt stillede kvinder, børn og unge: (Gennem foreninger)
  Ulykkeligt stillede kvinder, mødre, børn og unge samt bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
 • K.F.U.M.:
  Fremme af foreningen K.F.U.M.’s virksomhed.

44 % af uddelingerne skal anvendes til følgende formål:

 • Nationalt virke:
  Foreninger/institutioner, der virker i nationalt (ikke partipolitisk) øjemed eller til fredning af nationalt eller historisk betydningsfulde steder eller mindesmærker.
 • Sygdom/sygepleje:
  – Foreninger/institutioner, der virker til bekæmpelse af kønssygdomme.
  – Foreninger/institutioner i København, på Frederiksberg eller i Sønderjylland, hvis formål omfatter sygepleje, børneopdragelse samt støtte og lindring af alderdoms-svaghed.
 • Folkeoplysning, kunst, musik m.m.:
  Foreninger/institutioner, der virker til fremme af folkeoplysning, herunder aktiviteter inden for kunst, musik og sang, skoleelevers udvikling samt til støtte af husflid, ha-vebrug og biavl.
 • Sociale ydelser:
  – Foreninger/institutioner, der virker til forbedring af mindrebemidledes kår.
  – Trængende danske sønderjyder, navnlig enker og børn.
  – Ældre, trængende danske kunstnere, der har virket inden for teater, opera eller ballet.