Fonden støtter følgende formål

 • Studierejser eller anden uddannelse for udvalgte kunstnere indstillet af Det Kongelige Teater eller Akademirådet.
 • blinde.
 • ulykkeligt stillede kvinder, mødre, børn og unge.
 • bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
 • K.F.U.M.’s virksomhed.
 • foreninger/institutioner, der virker i nationalt øjemed.
 • bekæmpelse af kønssygdomme.
 • sygepleje, børneopdragelse, lindring af alderdomssvaghed.
 • folkeoplysning.
 • støtte til trængende sønderjyder og til ældre trængende kunstnere.

Fonden støtter ikke

 • projekter/arrangementer, der afvikles før ansøgningsfristen den 1. juli i ansøgningsåret (bortset fra påbegyndt uddannelse).
 • udlandsophold og projekter i udlandet.
 • koncerter m.m.

Uddelinger i 2022

Se her hvilke uddelinger Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond har besluttet at foretage i 2022

Læs mere